O mnie

Nazywam się Anita Szarafińska. Od ponad 30 lat z pasją wykonuję pracę logopedy  w bardzo szerokim zakresie. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku pedagogiczno-psychologicznym w specjalności logopedia. Po otrzymaniu tytułu magistra i zdobyciu gruntownej wiedzy, ukończyłam 2-letnie studia podyplomowe w dziedzinie logopedii o bardzo szerokim spektrum zdobywanych umiejętności – językoznawstwo, fonetyka, neurologopedia, jąkanie, dykcja i emisja głosu. Uczyłam się pod kierunkiem najwybitniejszych znawców w swoich dziedzinach: prof. B. Rocławski, prof. W. Tłokiński, prof. B. Toczyska, prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska, prof. L. Kaczmarek, prof. M. Bogdanowicz, dr J. Paradowska, mgr H. Waszczuk. Uczestniczyłam i nadal rozwijam się na kursach doskonalących.

Co mnie wyróżnia?

  • doskonały kontakt z pacjentem oparty o uśmiech i docenienie jego wysiłku

  • szerokie kompetencje zawodowe poparte wieloletnim doświadczeniem

  • uczciwość i sumienność zawodowa

  • szybkie tempo pracy przynoszące efekty w krótkim czasie

  • działanie celowe, poparte wnikliwą diagnozą w ścisłej współpracy z rodzicem i opiekunem osoby będącej w terapii.

Moje cele:

  • pomóc psychologicznie pacjentowi przeżywającemu dyskomfort w związku z niedoskonałościami werbalnymi w kontaktach międzyludzkich w możliwie krótkim czasie

  • wspomóc rodzinę w terapii i nadać jej należne, najwyższe znaczenie w procesie rozwoju pacjenta

  • docenić walory osoby wyłaniające się spoza niedoskonałości mowy – budować kontakt z pacjentem

Mowa rozwija się przez naśladownictwo, zatem w dobie informatycznej naturalny odruch szukania kontaktu wzrokowego i werbalnego został upośledzony i ograniczony co skutkuje opóźnieniami i zakłóceniami w rozwoju prawidłowej mowy zgodnej z normami. Charakteryzuje mnie pogodne usposobienie, umiejętność budowania kontaktu emocjonalnego z pacjentem w przyjaznej atmosferze, płynne przechodzenie od mozolnych ćwiczeń do relaksu i zabawy.

 

©2019 | Pani Lusterko